تولیدکننده دستگاه الکترونیکی

تکنو کلر محلول ضد عفونی کننده دست | دستگاه ضد عفونی کننده

تکنو کلر محلول ضد عفونی کننده دست

اختراع محلول ضد عفونی دست و سطوح خراسان رضویدریافت تکنو کلر محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح ساخت تیم پژوهشی و اساتید دانشگاهی در قالب شرکت دانش بنیان اختراع شده است . مشابه این محصول در کشور ژاپن و انگلستان نیز ساخته شده است.محلول ضد عفونی کننده دست وسطوح …

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان